آرامش اصابخلی سخته بفمی رفدی تو لیست بلاکی های کسی ک دوسش داری

بعد ک میپرسی ازش میگه برای آرامش اصاب...

د لنتی اگ آرامش اصاب میخواستی میگفدی ک برم از زندگیت

دیگه اینکارت برا چی بود؟؟؟

منو توی هاله ای از ابهام و سوال گذاشتی...

باش من آرامشتو میخوام گلم...

راحت باش...

فقد دلم ب این خوشه ک گفدی چن تای دیه هم بلاک کردم

و اسم کسایی رو گفدی ک دوسشون داری...

نمیدونم شاید منم جزو اونام یا شایدم نه...استثنا...

باوشه هر جور راحتی عشقم...آزادی...

منبع اصلی مطلب : *__*believe*__*
برچسب ها : آرامش اصاب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : )))):