دلبسته ,انسان ,میبرد ,زندگی ,بدبختی ,دلبستگی ,انسان خردمندبدبختی از دلبستگی بر می خیزد...!

مابه اشیا و به مکان ها و به اشخاص دلبسته شده ایم...

معتاد دلبستگی شده ایم به همه چیز دلبسته و وابسته ایم...

و دلبستگی بدبختی به بار می آورد...

زیرا زندگی پیوسته درحال تغییر است...

زندگی در حرکت دایم است...

هیچگاه از حرکت باز نمی ایستد حتی برای چند لحظه ای کوتاه.

آنگاه که خورشید طلوع میکند از آن لذت ببر امادلبسته نشو آن یک عکس نیست...

به زودی ناپدید میشود.

به زودی شب از راه میرسد اما نباید نگران شد زیرا شب نیز زیبایی خاص خود را دارد.

اما انسان دلبسته چنان کودن است که میکوشد به طلوع زیبای خورشید دلبسته شود

دوست دارد برای همیشه ثابت و ایستا باقی بماند.

این کودنها نمیدانند بدنبال چه میگردند!انسان کودن همه چیز را از دست میدهد!

انسان خردمند از همه چیز لذت میبرد از روز و شب لذت میبرد...

از تابستان و زمستان واز زندگی و مرگ لذت میبرد.

انسان خردمند دلبسته نیست و وارستگی و دلبسته نبودن

بسی شور و حال است...

منبع اصلی مطلب : *__*believe*__*
برچسب ها : دلبسته ,انسان ,میبرد ,زندگی ,بدبختی ,دلبستگی ,انسان خردمند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دلیل بدبختی!