Image result for ‫عکس کتاب زنده به گور‬‎

هیچکس نمیتواند پی ببرد....

هیچ کس باور نخواهد کرد...به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود

میگویند : برو سرت را بگذار و بمیر!

اما وقتی که مرگ هم آدم را نمیخواهد

وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم میکند مرگی که نمی اید

و نمیخواهد بیاید...!

همه از مرگ میترسند... من از زندگی سمج خودم!

کتاب "زنده به گور " صادق هدایت

منبع اصلی مطلب : *__*believe*__*
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : زنده به گور...